Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Obchody Dnia Strażaka

  • piątek, 07 maja 2010 14:10
  • Poprawiony piątek, 07 maja 2010 14:10

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP w Parzęczewie i OSP Opole zorganizowali z okazji Dnia Strażaka I Strażacki Turniej Tenisa Stołowego. Obchody rozpoczęły się mszą św. w intencji strażaków w kościele p.w. Św. Jakuba Apostoła w Leźnicy Wielkiej. Mszę św. celebrowali: ks. Proboszcz Parafii Leźnica Wielka Tadeusz Zatorski , ks. Proboszcz Parafii Budzynek Krzysztof Gliniany. Po mszy św. odbył się przemarsz pod strażnicę OSP Opole, gdzie zostały wręczone odznaczenia, medale i podziękowania. W przemarszu wzięły udział poczty sztandarowe OSP Parzęczew, Opole, Chociszew , przedstawiciele władz gminnych oraz gościnnie druhowie z OSP Powodów.

Przybyłych gości powitał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Parzęczewie Ryszard Nowakowski. W uroczystych obchodach uczestniczyli: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Zgierzu Józef Dziemdziela, Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ozorkowie Jarosław Jaczyński , Z-ca Wójta Gminy Parzęczew Adam Świniuch, Przewodniczący Rady Gminy Parzęczew Władysław Krawczyk, Skarbnik Gminy Jadwiga Dębska.

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie z OSP Chociszew: Marian Kurowski i Wojciech Kołodziejczyk. Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymały 2 druhny i 8 druhów, a „Za wysługę lat” 6 druhów. Następnie odbył się I Strażacki Turniej Tenisa Stołowego. W Turnieju uczestniczyły 3 drużyny (Parzęczew, Opole, Chociszew). I miejsce i Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Parzęczewie zdobyła drużyna OSP Parzęczew. Wszystkim zawodnikom wręczono pamiątkowe dyplomy. Turniej był atrakcją dla mieszkańców, którzy dzielnie dopingowali uczestników zawodów. Całą uroczystość prowadził Z-ca Wójta Gminy Parzęczew Adam Świniuch.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystych obchodów Dnia Strażaka.

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl