Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Międzyklasowy konkurs mitologiczny

  • czwartek, 14 lutego 2008 13:54
  • Poprawiony czwartek, 14 lutego 2008 13:54

Międzyklasowy konkurs mitologiczny
„Z mitologią za pan brat”

     Dnia 16.01.2008r. w Szkole Podstawowej w Parzęczewie odbył się międzyklasowy konkurs mitologiczny pt. „Z mitologią za pan brat”. Konkurs przygotowały i przeprowadziły panie Grażyna Bukowska i Sylwia Gabryelczyk.
     Konkurs został przeprowadzony po zakończeniu cyklu lekcji związanych z mitologią. Poprzedziła go część pisemna, która miała na celu wyłonienie drużyn klasowych. Klasę V a reprezentowali następujący uczniowie: Barbara Radzikowska, Ewa Igła, Małgorzata Dębowska, Marta Wiktorska, Remigiusz Kielar. Reprezentanci klasy V b to: Joanna Janecka, Klaudia Grzeszkiewicz, Anna Grzeszkiewicz, Klaudia Marchewa, Jakub Żelazowski.
     Celem konkursu było:
- utrwalenie wiedzy z zakresu mitologii,
- pogłębianie zainteresowań uczniów mitologią,
- budowanie współpracy miedzy uczestnikami,
- integracja klasowa i międzyklasowa,
- nauka poprzez zabawę.
     Finał konkursu odbył się w świetlicy szkolnej. Reprezentacje obu klas piątych przebrane były w stroje greckie, a na tablicy wyników zapisywano punkty przyznawane przez jury po wykonaniu każdego zadania.
     W komisji zasiadły panie: Jolanta Paszkowska, Wacława Bojarska, Izabela Hofman. Czuwały one nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

     Finałowych siedem zadań polegało na:
1. trafnym i szybkim udzieleniu odpowiedzi na pytania z zakresu mitologii,
2. rozpoznaniu boga po atrybutach,
3. ułożeniu puzzli mitologicznych,
4. przedstawieniu 2 scenek pantomimicznych,
5. tematyczno – znaczeniowym grupowaniu wyrazów pochodzenia greckiego,
6. poprawnym uzupełnieniu teksu,
7. rozwiązaniu „Krzyżówki szczęścia”.
     Krzyżówka rozstrzygnęła o zwycięstwie klasy V b. Obie drużyny wykazały się wspaniałą wiedzą i umiejętnością pracy zespołowej. Widownia także miała okazję wykazać się znajomością mitologii odpowiadając na dodatkowe pytania. Nagrodą za prawidłową odpowiedź były cukierki.
     Piękną dekorację tematycznie związaną z mitologią wykonała pani J. Paszkowska i nauczycielki pracujące w świetlicy szkolnej.
     Konkursowi towarzyszyła wystawka wykonanych przez uczniów „Ilustrowanych słowniczków mitologicznych”.

G. Bukowska , S. Gabryelczyk

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl