Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Karta zgłoszeniowa do konkursu recytatorskiego

  • piątek, 13 marca 2009 17:27
  • Poprawiony piątek, 13 marca 2009 17:27

KARTA ZGŁOSZENIA


I Konkurs Recytatorski z cyklu „POECI ZAPOMNIANI”

poświęcony Władysławowi Broniewskiemu
Imię i nazwisko uczestnika ..........................................................................................................Wiek uczestnika ................................Adres, nr telefonu i e-mail uczestnika


.......................................................................................................................................................


Tytuł utworu


...............................………………………………………………………………Instytucja delegująca


.......................................................................................................................................................
......................................................

podpis

(w przypadku zgłoszenia drogą

elektroniczną imię i nazwisko

osoby wypełniającej kartę)

Karta zgłoszenia.doc

Karta zgłoszenia.odt
Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl