Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Informacja o wyniku postępowania o zamówienie publiczne na: „Budowę gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków w wiejskiej gminie Parzęczew”

  • poniedziałek, 07 sierpnia 2006 17:14
  • Poprawiony poniedziałek, 07 sierpnia 2006 17:14

Wójt Gminy Parzęczew informuje, że postępowanie publiczne na budowę 66 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w BZP Nr 145 z dnia 09.06.2006 r. poz. 30449, zostało zawieszone w dniu 04.08.2006 r. z powodu wniesienia odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez firmę WOBET – HYDRET” z siedzibą w 95-070 Aleksandrów Łódzki, Wola Grzymkowa 25A, dotyczącego oddalenia protestu.

Postępowanie zostanie zawieszone do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu tj. do momentu wydania postanowienia końcowego przez zespół arbitrów (szacowana data rozpoznania protestu 20.08.2006r.)

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl