Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Informacja o wyniku postępowania o zamówienie publiczne na: „Budowę gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków w wiejskiej gminie Parzęczew”

  • wtorek, 06 czerwca 2006 18:59
  • Poprawiony wtorek, 06 czerwca 2006 18:59

Parzęczew, dn. 02.06.2006 r.
 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA:  

„Budowę gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków
w wiejskiej gminie Parzęczew.”

 

Wójt Gminy Parzęczew informuje, że postępowanie publiczne na budowę
66 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w BZP Nr 89 z dnia 12.04.2006 r. poz. 18908, zostało unieważnione w dniu 30.05.2006 r. ponieważ złożone oferty nie spełniały wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych. Stanowiło to podstawę do unieważnienia postępowania z przyczyn niezależnych od Urzędu Gminy, a podyktowanych przepisami prawa.
       
W dniu dzisiejszym zostało przekazane ogłoszenie do Prezesa UZP o wszczęciu kolejnego postępowania na w/w zamówienie. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.07.2006 r.

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl