Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Informacja o przebiegu postępowania w sprawie wyłonienia wykonawcy na zadanie pn.: „Budowa gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków w wiejskiej gminie Parzęczew.”

  • czwartek, 23 listopada 2006 14:58
  • Poprawiony czwartek, 23 listopada 2006 14:58

Parzęczew, dn. 22.11.2006 r.


INFORMACJA O PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE WYŁONIENIA WYKONAWCY na zadanie pn.:
„Budowa gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków
w wiejskiej gminie Parzęczew.” 

 

Wójt Gminy Parzęczew informuje, że w dniu 20.11.2006 roku ostatecznie unieważnione zostało postępowanie publiczne pn. „Budowa gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków w wiejskiej gminie Parzęczew”. Protest został ostatecznie rozstrzygnięty – nie wniesiono odwołania od rozstrzygnięcia protestu.  

 

Kolejne postępowanie na wyłonienie Wykonawcy na przedmiotowe zadanie zostanie wszczęte w styczniu 2007 roku.

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl