Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Informacja o przebiegu postępowania w sprawie wyłonienia wykonawcy na zadanie pn.: „Budowa gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków w wiejskiej gminie Parzęczew (III).”

  • wtorek, 24 kwietnia 2007 17:20
  • Poprawiony wtorek, 24 kwietnia 2007 17:20

 Parzęczew, dn. 24.04.2007 r.
INFORMACJA O PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE WYŁONIENIA WYKONAWCY na zadanie pn.:
„Budowa gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków
w wiejskiej gminie Parzęczew (III).”
       Wójt Gminy Parzęczew informuje, że w dniu 18.04.2007 roku upłynął termin na wniesienie protestu w związku z czym postępowanie zostało ostatecznie rozstrzygnięte. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą - firmą „ROTO-POL”, Tomasz Cichecki z siedzibą w 95-070 Aleksandrów Łódzki, Wola Grzymkowa 25a, nastąpi w dniu jutrzejszym tj. 25.04.2007 roku.

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl