Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Informacja o przebiegu postępowania w sprawie wyłonienia wykonawcy na zadanie pn.: „Budowa gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków w wiejskiej gminie Parzęczew.”

  • piątek, 03 listopada 2006 16:02
  • Poprawiony piątek, 03 listopada 2006 16:02

Parzęczew, dn. 02.11.2006r.

 

 

Informacja o przebiegu postępowania w sprawie wyłonienia wykonawcy na zadanie pn.: „Budowa gminnej sieci  przydomowych oczyszczalni ścieków w wiejskiej gminie Parzęczew.” 

Wójt Gminy Parzęczew informuje, że w dniu 30.10.2006 roku wpłynął kolejny protest dotyczący czynności podjętych przez Zamawiającego. Złożony został przez firmę „WOBET – HYDRET”, Ryszard Cichecki z siedzibą w 95-070 Aleksandrów Łódzki, Wola Grzymkowa 25 a.

O kolejnych czynnościach Zamawiającego i Wykonawcy informować będą odrebne pisma.

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl