Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Informacja

  • poniedziałek, 09 lutego 2009 10:53
  • Poprawiony poniedziałek, 09 lutego 2009 10:53

Bank Spółdzielczy w Ozorkowie Oddział w Parzęczewie informuje, że z dniem 09 lutego 2009 r. przystąpił do wypłacania kredytów na wznowienie produkcji po klęsce suszy 2008 r.
Poszkodowani rolnicy, mogą się zgłaszać do placówki bankowej w Parzęczewie ul. Łęczycka 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl