Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

II Europejskiego Forum Młodych Rolników 9-12 listopada 2008

  • wtorek, 30 września 2008 15:20
  • Poprawiony wtorek, 30 września 2008 15:20

II Europejskiego Forum Młodych Rolników 9-12 listopada 2008

    W dniach 9-12 października 2008 roku odbędzie się II Europejskie Forum Młodego Rolnika pod Honorowym Patronem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego w Rawie Mazowieckiej. Będzie to impreza promująca dorobek polskiego i regionalnego rolnictwa na arenie europejskiej. Jej celem jest wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie wspierania innowacyjności rozwiązań a rolnictwie, a także poszerzenie wiedzy fachowej oraz nawiązanie kontaktów na płaszczyźnie samorządowej i branżowej. Odbędą się wykłady pn. „Zasada wzajemnej zgodności (cross compliance)”, „Aktualne problemy w rozrodzie bydła”, Wpływ globalizacji na hodowlę i produkcję trzody chlewnej”, „Nowe ważne ekonomicznie choroby trzody chlewnej”, „Wyzwania dla producentów owoców w Europie, w kontekście postępujących zmian na globalnym rynku”, oraz „ Energia odnawialna i możliwości pozyskiwania surowców”.

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl