Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Forum Działaczy Samorządowych

  • wtorek, 21 października 2008 16:03
  • Poprawiony wtorek, 21 października 2008 16:03

    W dniach 14-15.10 2008 r. odbyło się Ogólnopolskie Forum Działaczy Samorządowych pn. „Infrastruktura sportowa w gminach, miastach i powiatach” oraz VI Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej w Warszawie. Zorganizowane zostały przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich, na zlecenie Departamentu Sportu Powszechnego Ministerstwa Sportu i Turystyki. Uczestnikami byli wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i przedstawiciele stowarzyszeń kultury fizycznej. Było ok 120 osób. Przeprowadzono dwie sesje plenerowe pn. „Upowszechnienie sportu i rekreacji” i „Projektowanie i realizacja inwestycji sportowych”.

Na zdjęciu od lewej: Minister Infrastruktury - Cezary Grabarczyk, główny organizator Urszula Potęga, Burmistrz Głowna - Wojciech Brzeski, Wójt Gminy Parzęczew - Ryszard Nowakowski, Burmistrz Ozorkowa - Piotr Giziński

fot. Katarzyna Rainka

     15 października br. nastąpiło również wręczenie pamiątkowych plakiet wójtom, burmistrzom i prezydentom miast – dla laureatów XIV Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2008 zorganizowanego 28 maja br. Gmina Parzęczew zajęła III miejsce i tym samym zdobyła nagrodę w swojej grupie w wysokości 6000,00 złotych na zakup sprzętu sportowego oraz ok. 14000,00 na obóz sportowy.


Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl