Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Europejskie Forum Młodego Rolnika pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego w Rawie Mazowieckiej

  • wtorek, 21 października 2008 16:34
  • Poprawiony wtorek, 21 października 2008 16:34

    W dniach 9-12 października 2008 roku odbyło się II Europejskie Forum Młodego Rolnika pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego w Rawie Mazowieckiej. Organizatorami był Urząd Marszałkowski i Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego. Była to impreza promująca dorobek polskiego i regionalnego rolnictwa na arenie europejskiej. Jej celem była wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie wspierania innowacyjności rozwiązań w rolnictwie, a także poszerzenie wiedzy fachowej oraz nawiązanie kontaktów na płaszczyźnie samorządowej i branżowej. Uczestnicy Forum wypracowywali również stanowisko mające wpływ na przyszłość polskiego rolnictwa oraz zgłoszenia ich do Komisji Europejskiej, w celu uwzględnienia w nowym okresie programowania na lata 2014 – 2020.

11-go października br. uczestnicy Forum zostali podzieleni na cztery grupy. Jedna z grup odwiedziła gospodarstwo pana Krzysztofa Krzywickiego, a następnie przyjechała do gminy Parzęczew w której obejrzeli pokaz zrębkowania oraz kotłownię na biomasę.


Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl