Ukryj

Gmina Parzęczew

 • PDF

EKO-LIDER 2008 Gmina Parzęczew na 6 miejscu

 • wtorek, 21 października 2008 16:00
 • Poprawiony wtorek, 21 października 2008 16:00

    Gmina Parzęczew uczestniczyła w drugiej edycji wojewódzkiego konkursu EKO - LIDER 2008 zorganizowanego przez Fundację Europa, którego celem była popularyzacja osiągnięć samorządów w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, motywowanie do podejmowania nowych wyzwań i zdobywania umiejętności w pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej oraz siła dobrego przykładu.

Do konkursu zaproszonych zostało aż 176 gmin i miast z woj. łódzkiego, z czego tylko 19 zostało nominowanych do drugiego etapu konkursu (tj.: Aleksandrów Łódzki, Czerniewice, Jeżów, Kamieńsk, Koluszki, Konstantynów Łódzki, Łódź, Ozorków, Parzęczew, Radomsko, Sędziejowice, Sieradz, Skierniewice, Sławno, Stryków, Sulejów, Warta, Wieluń i Zelów).

Pierwszy etap który obejmował wypełnienie EKO - ANKIETY pokonaliśmy bezproblemowo. Opisano w nim podejmowane działania wpływające korzystnie na poprawę środowiska naturalnego, oraz podnoszące poziom wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców gminy Parzęczew.

Drugim etapem konkursu był turniej szkół gimnazjalnych, w którym nie udało się nam pokonać reprezentantów miast zajmujących miejsca w czołówce. Kolejnym etapem była filmowa prezentacja osiągnięć w dziedzinie ekologii. Prezentacja gminy Parzęczew odbyła się 24 września br. na antenie TVP Łódź.

Widzowie mieli okazję obejrzeć ekologiczne produkty wytworzone we wsi Śniatowa, wybudowaną kotłownię na biomasę- odnawialne źródła energii oraz efekty konkursu ekologicznego,,Czysta zagroda - Piękniejsza wieś”. Ponadto przedstawiono korzyści z realizacji projektów takich jak:


 • Budowa gminnej sieci przydomowych oczyszczalni ścieków w wiejskiej gminie Parzęczew - etap I, co korzystnie wpłynęło na stan agroturystyki i estetyki gminy,

 • Budowa stacji uzdatniania wody w Chrząstowie Wielkim w wiejskiej gminie Parzęczew, która bezpośrednio wpłynęła na poprawę jakości wody pitnej na terenie gminy Parzęczew i Ozorków,

 • Poprawa życia mieszkańców gminy Parzęczew poprzez dokończenie rekultywacji składowiska odpadów, która wyeliminowała emisję zanieczyszczonego powietrza związkami odorogennymi wydostającymi się ze składowiska.

Warto wspomnieć, że powyższe 3 projekty dofinansowane zostały ze środków Uni Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Ważnym aspektem działań w gminie Parzęczew jest również edukacja ekologiczna Lokalnej Grupy Działania - Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” m.in. poprzez realizacje programu „Między Bzurą a Nerem”, w którym uczniowie gminnych szkół brali udział: w olimpiadzie ekologicznej, konkursie plastyczno - fotograficznym oraz w festiwalach: teatralnym i piosenki ekologicznej. Wszystkie etapy konkursu ocenione zostało przez jury reprezentowane przez:

 • Fundacje Europa - Organizatora konkursu,

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

 • Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,

 • Telewizję Łódź,

 • Radio Łódź

 • Info Express.

Podczas inauguracji konkursu w dniu 30.09.2008r. Wójt Gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski odebrał dyplom uczestnictwa .Zważywszy uwagę na fakt, iż był to pierwszy udział naszej gminy w konkursie EKO-LIDER jesteśmy dumni z 6 miejsca (92 punkty ze 150 możliwych do zdobycia)Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl