Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Coraz większe bezrobocie na terenie gminy

  • środa, 28 listopada 2001 14:05
  • Poprawiony środa, 28 listopada 2001 14:05

Po miesiącach wakacyjnych, w związku z zakończeniem prac sezonowych w budownictwie i leśnictwie oraz upadłością ZPK ”Latona” w Ozorkowie coraz więcej osób zgłasza się w celu rejestracji do parzęczewskiej filii Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu. Na dzień 15.10.br. bezrobocie wynosiło 503 osoby, z czego 280 to kobiety.

Wśród bezrobotnych jest również 7 absolwentów wyższych uczelni po kierunkach: biochemia, pedagogika i psychologia. Wzrasta liczba bezrobotnych pozbawionych prawa do zasiłku – 297 osób na 503 ogółem zarejestrowanych. W porównaniu zaś z rokiem poprzednim bezrobocie wzrosło o 51 osób.

Z końcem września wyrejestrowało się 31 osób, w tym 4 z nich zostały zatrudnione jako pracownicy publiczni przy prowadzonych przez Urząd Gminy pracach inwestycyjnych. W miesiącu październiku i listopadzie nasza placówka prowadziła nabór na wiele przydatnych przy poszukiwaniu pracy szkoleń, m.in. minimum sanitarne, księgowość z komputerem, sekretarka – asystentka, kasjer z obsługą komputera, pracownik hurtowni, kucharz. Wszystkie organizowane szkolenia cieszyły się dużą popularnością. Osoby zainteresowane taką formą podnoszenia swoich kwalifikacji prosimy o śledzenie ogłoszeń umieszczanych na tablicy informacyjnej przy wejściu do biura oraz o kontakt pod numerem tel. 718 60 12.

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl