Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II

  • wtorek, 21 kwietnia 2009 13:12
  • Poprawiony wtorek, 21 kwietnia 2009 13:12

W dniu 20 kwietnia br. o godz. 1600 w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy Parzęczew dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II.

Podczas spotkania Wójt Gminy Parzęczew Pan Ryszard Nowakowski poinformował mieszkańców, że Urząd Marszałkowski przeprowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w dniach od 4 do 29 maja 2009r.

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacja projektu nastąpi w latach 2010 i 2011.

Niestety mimo, że obecnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 01.04.2008 mówi, że podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym, to regulacje prawne w tym zakresie mają się zmienić i podatek VAT będzie kosztem niekwalifikowalnym. Oznacza to, że w naszym przypadku beneficjent, czyli gmina musi zabezpieczyć większy udział własny (około 400.000 zł).

W związku z przesunięciem terminu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków podpisano aneksy z mieszkańcami.

Osoby, które nie podpisały aneksu proszone są o zgłoszenie się do pokoju nr 3 (Referat Funduszy Europejskich) w Urzędzie Gminy w Parzęczewie do dnia 10 maja 2009r. w celu jego podpisania.

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl