Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Biuro Porad dla Niepełnosprawnych

  • poniedziałek, 19 kwietnia 2004 12:14
  • Poprawiony poniedziałek, 19 kwietnia 2004 12:14

Fundacja „Kameleon” z Łodzi
oraz Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących Na Padaczką oddział łódzki
zaprasza wszystkie osoby niepełnosprawne oraz członków ich rodzin do
BIURA PORAD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
we wtorki w godzinach 11.00 – 13.00 ul. Listopadowa 11 w Ozorkowie.
Informacje i porady w Biurze Porad dla Niepełnosprawnych są:
- Bezpłatne
- Bezstronne – nie kierujemy się własnymi opiniami, nie oceniamy klientów i ich spraw
- Objęte tajemnicą – wszystkie sprawy podlegają zachowaniu tajemnicy (z wyjątkiem przestępstw)
- Prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin (prawników, ekonomistów, pedagogów, rehabilitantów i in.)
- Bierne – nie podejmujemy decyzji za klienta, to on sam dokonuje wyboru drogi działania
- Nieinterwencyjne – nie podejmujemy działań w imieniu klienta. Jedynym wyjątkiem jest pomoc w pisaniu pism urzędowych i wypełnianiu formularzy.

Biuro Porad dla Niepełnosprawnych to miejsce, do którego może zgłosić się każdy niepełnosprawny, bez względu na wiek, płeć, narodowość, statut majątkowy. Biuro powstaje po to, aby pomóc ludziom w znalezieniu odpowiedzi na pytania: jakie prawa przysłubują zgłaszającemu się do biura obywatelowi w trudnej indywidualnej sytuacji, w której się znalazł, oraz w których instytucjach może otrzymać skuteczną pomoc.
Doradca, do którego zgłosi się klient, w pierwszej kolejności zidentyfikuje problem, następnie (po konsultacji z pozostałymi doradcami) ustali wachlarz możliwych rozwiązań problemu klienta i instytucji, do których klient może się zgłosić. Powinien przekazać klientowi wszystkie te informacje, zapoznać go z przysługującymi mu prawami oraz wskazać możliwe zagrożenia.

Biuro udzieli informacji o wyborze możliwych kierunków działania wraz z rzetelną i aktualną informacją o możliwych skutkach.

Przykładowe problemy, z którymi można zwrócić się do Biura Porad dla Niepełnosprawnych:
Praca
Zdrowie
Rodzina
Obywatel a instytucja
Mieszkania / lokale
Prawo własności
Podatki
Ubezpieczenia
Odszkodowania
Konsumenci
Pomoc społeczna i bezdomność
I inne

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl