Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Bezpłatne badania profilaktyczne MAMMOGRAFIA

  • wtorek, 18 listopada 2008 18:50
  • Poprawiony wtorek, 18 listopada 2008 18:50

ZZOZ Profilaktyka Diagnostyka Leczenie

Z A P R A S Z A    M I E S Z K A N K I

GMINY PARZĘCZEW

N A  B E Z P Ł A T N E   B A D A N I A  P R O F I L A K T Y C Z N E

M A M M O G R A F I A

dla Pań w wieku 50 – 69 lat ( roczniki od 1939 do 1958 )

które nie odbywały tego typu badań w ciągu ostatnich 2 lat lub w roku 2007 ( w ramach Programu Profilaktycznego) otrzymały wskazania do wykonania powtórnych badań po upływie 12 miesięcy.

Na badania należy zgłosić się z dowodem osobistym i wynikiem (zdjęcia i opis) ostatniego badania


Badania prowadzone będą w ambulansie medycznym

w dniu 08 GRUDNIA 2008 r. ( poniedziałek )

przy Gminnym Ośrodku Zdrowia ul. Południowa 1 w Parzęczewie

w godzinach: 8:30 – 13:00 i 14:00 – 19:00


Zapisy telefoniczne do badań (wymagany PESEL) od dnia 17 listopada 2008 r. w godz. 8:00 – 16:00 (od poniedziałku do piątku) pod numerami:

0 800 101201 z telefonów stacjonarnych (połączenie bezpłatne)
61 8773602 / 04
z telefonów komórkowych (połączenie płatne)

Istnieje możliwość rejestracji w dniu badania w ambulansie (o ile będą wolne miejsca na liście).
Dla osób nie spełniających kryteriów badań bezpłatnych: mammografia – 70 zł


 


Badania prowadzi:
ZZOZ Profilaktyka Diagnostyka Leczenie

61-361 Poznań ul. Starołęcka 38

Infolinia 0800 101201

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl