Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Asfaltem Przez Różyce

  • piątek, 25 czerwca 2004 13:10
  • Poprawiony piątek, 25 czerwca 2004 13:10

29 kwietnia b.r. nastąpił długo oczekiwany przez mieszkańców wsi Różyce techniczny odbiór drogi łączącej wieś Chrząstów z Leźnicą Wielką. Tą piękną wiejską arterię budowano w trzech etapach: pierwszy etap o dł. 500 mb wykonano w 2002 r.
Pozyskano wówczas dodatkowe środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. Całość prac oszacowano na sumę 183.879 zł. W roku 2003 zrealizowano drugi etap budowy drogi. Tym razem wybudowano aż 770 mb. Ten odcinek w całości wykonano ze środków własnych Starostwa Powiatowego w Zgierzu. Droga wraz z poboczami, odwodnieniami, rowami i przepustami kosztowała 541.185 zł. I wreszcie nastąpił trzeci etap, zwieńczający dzieło drogowców z Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Poddębicach. Długość tego odcinka wynosiła 590 mb, połowę budowy sfinansowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z programu SAPARD.
Różycka asfaltówka wykonana w trzech ostatnich latach ma łączną długość 1860 mb i kosztowała 1.074.841 zł. Jest to droga o szerokości 5,5 m na podbudowie z tłucznia grubości 6 cm, warstwie wiążącej asfaltobetonu grubości 4 cm i warstwie ścieralnej grubości 4 cm. Na całej długości wybudowano odwodnienia, pobocza, rowy i przepusty. Tą wspaniale wyglądającą drogę na wniosek Wójta Gminy Ryszarda Nowakowskiego, w dniu 02.05 br. uroczyście oddano mieszkańcom wsi. Tego dnia gościliśmy w Różycach Starostę Powiatu Zgierskiego Lesława Jarzębowskiego, Członka Zarządu Powiatu Zgierskiego Marcina Karpińskiego - odpowiedzialnego za drogi w Powiecie Zgierskim. Poświęcenia drogi dokonał ksiądz Tadeusz Zatorski - proboszcz parafii w Leźnicy Wielkiej. Uroczystość zgromadziła znaczną grupę mieszkańców wsi Różyce i leźnickich parafian.
Ta powiatowa droga znacznie skróciła czas dojazdu mieszkańców osiedla w Leźnicy do stolicy gminy i przyczyni się zapewne do lepszego rozwoju tego regionu. Droga już wniosła widoczne zmiany - wzrósł komfort i bezpieczeństwo dzieci dowożonych do szkół, zmniejszy się z pewnością awaryjność autobusów, a wieś Różyce zaczyna zmieniać swoje oblicze i staje się piękniejsza z dnia na dzień.
P.S.
Serdecznie dziękujemy Panu sołtysowi Czesławowi Saganiakowi za pomoc przy budowie drogi.
Z-ca Wójta Gminy Parzęczew Adam Świniuch

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl