Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Parzęczew

  • wtorek, 29 września 2009 14:01
  • Poprawiony wtorek, 29 września 2009 14:01

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie informuje, iż w miesiącu wrześniu bieżącego roku zakończono realizację szkoleń w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Parzęczew” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

       14 uczestniczek szkolenia w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Parzęczew” zakończyło cykl szkoleń . Podczas uroczystego zakończenia każdy otrzymał gratulacje oraz zaświadczenia z rąk wójta Ryszarda Nowakowskiego , kierownik Teresy Sadowskiej- Koordynatora projektu. Przez trzy miesiące prawie codziennie spotykali się wszyscy na zajęciach, dlatego nikogo nie dziwiło wzruszenie i smutek, że to już ostatnie spotkanie. Organizatorzy przygotowali poczęstunek, przy którym uczestniczki opowiadały swoje wspomnienia z początków szkolenia i z zajęć. Uczestnicy przyznali, że to szkolenie wprowadziło w ich życiu na tyle zamieszania, że dalej to już sami będą ciekawie organizować swój czas. Teresa Sadowska zapewniła, że do końca trwania projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Parzęczew” każdy z uczestników może przychodzić do Biura i korzystać z pomocy pracowników. Warto pamiętać, że koniec szkolenia, może okazać się ciekawym początkiem zmian…. Wszystkim uczestnikom życzymy pokonywania wysokich poprzeczek i sięgania po SUKCES. Powodzenia

Ogłoszenie dystrybuowane nieodpłatnie.

             
Instytucja Pośrednicząca 2
stopnia                                     

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl