Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Parzęczew

  • wtorek, 30 czerwca 2009 12:27
  • Poprawiony wtorek, 30 czerwca 2009 12:27

 


AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU GMINY PARZĘCZEW”


Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie informuje, iż zakończył rekrutację ostatecznych beneficjentów do programu pt. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Parzęczew”- projektu systemowego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. „Promocja Integracji Społecznej”, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Po zaakceptowaniu przez Panią Kierownik Teresę Sadowską ostatecznej grupy beneficjentów ostatecznych pozostało już tylko przystąpić do realizacji zadań projektowych.

Jako pierwsze w ramach instrumentów aktywności społecznej zorganizowano szkolenie z zakresu rozwoju osobistego i komunikacji interpersonalnej, metod poszukiwania zatrudnienia dla 14 Beneficjentów w wymiarze 25h prowadzone przez wykwalifikowanego psychologa, z codziennym cateringiem (obiad - II danie) dla każdego uczestnika. Na przełomie miesiąca lipca i sierpnia odbędą są dalsze szkolenia z zakresu opiekunka środowiskowa oraz doradztwo zawodowe.

Realizacja Projektu Systemowego jest formą pracy z klientami pomocy społecznej. Mamy nadzieję, że efekty wspólnych wysiłków będą zauważalne przez poprawę sytuacji uczestników projektów i ich rodzin. Nie byłoby możliwe zrealizowanie tak kompleksowego programu bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego.


Ogłoszenie dystrybuowane nieodpłatnie.

             
Instytucja Pośrednicząca 2
stopnia                                     


Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl