Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Parzęczew

  • poniedziałek, 10 sierpnia 2009 15:55
  • Poprawiony poniedziałek, 10 sierpnia 2009 15:55

 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z TERENU GMINY PARZĘCZEW”


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie informuje, iż w miesiącu lipcu bieżącego roku zakończono realizację jednego z etapów szkolenia – Opiekunka Środowiskowa- w ramach projektu "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Parzęczew” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem szkolenia było teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych zadań zawodowych na stanowisku opiekunki środowiskowej.

Miejscem prowadzenia zajęć teoretycznych był lokal przy ul. Ozorkowskiej 3 w miejscowości Parzęczew, zajęcia praktyczne odbywały się w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie ul. Mickiewicza 1. Ponadto w ramach szkolenia uczestnicy otrzymali zwrot kosztów przejazdu na zajęcia praktyczne. Opłacone zostały książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Kursantki oczekują na kolejny, ostatni etap szkoleń z zakresu ABC Przedsiębiorczości
. Podczas ćwiczeń i wykładów kursantki zapoznają się z problematyką dotyczącą rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej , poszukiwania pracy.

Poniżej prezentujemy wybrane zdjęcia z uczestnictwa beneficjentek projektu w zajęciach praktycznych w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie./Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, oświadczenia beneficjentek do przetwarzania danych osobowych/

Ogłoszenie dystrybuowane nieodpłatnie.

             
Instytucja Pośrednicząca 2
stopnia                                     


Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl