Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

AKTYWIZACJA FURTKĄ DO ZATRUDNIENIA

  • wtorek, 18 maja 2010 16:06
  • Poprawiony wtorek, 18 maja 2010 16:06Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK- NAJLEPSZA  INWESTYCJA

„AKTYWIZACJA FURTKĄ DO ZATRUDNIENIA”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie informuje, iż zakończył rekrutację ostatecznych beneficjentów do programu pt. „Aktywizacja furtką do zatrudnienia”- projektu systemowego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. „Promocja Integracji Społecznej”, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zostały już podpisane kontrakty socjalne z wybranymi osobami w wieku aktywności zawodowej, które przejdą ścieżkę aktywizacji społecznej oraz zawodowej.

Jako pierwsze w ramach instrumentów aktywizacji społecznej zorganizowane zostanie szkolenie z zakresu rozwoju osobistego i komunikacji interpersonalnej, metod poszukiwania zatrudnienia dla 7 Beneficjentów w wymiarze 25h prowadzone przez wykwalifikowanego psychologa, z codziennym cateringiem (obiad - II danie) dla każdego uczestnika. Na przełomie miesiąca czerwca i lipca odbędą są dalsze szkolenia z zakresu sprzedawca –magazynier z obsługą kas fiskalnych oraz doradztwo zawodowe.

Realizacja Projektu Systemowego jest formą pracy z klientami pomocy społecznej. Mamy nadzieję, że efekty wspólnych wysiłków będą zauważalne przez poprawę sytuacji uczestników projektów i ich rodzin. Nie byłoby możliwe zrealizowanie tak kompleksowego programu bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego.Ogłoszenie dystrybuowane nieodpłatnie.

             
Instytucja Pośrednicząca 2
stopnia                             


Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl