Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

Aktualnie realizowane inwestycje na terenie gminy Parzęczew

  • środa, 28 listopada 2001 14:11
  • Poprawiony środa, 28 listopada 2001 14:11

* Został ogłoszony przetarg na modernizację drogi we wsi Śliwniki o długości 400 mb. Otwarcie ofert nastąpiło 15.10.br. Modernizowany będzie odcinek graniczący z gminą Ozorków. Koszt inwestycji według kosztorysu inwestorskiego wyniesie 120 tys. zł. Finansowanie: ...

§ 20 tys. zł z budżetu gminy,

§ 100 tys. zł - kredyt bankowy długoterminowy; spłata kredytu nastąpi ze środków budżetu gminy w latach 2002 – 2003.

* Ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji w Parzęczewie w ulicy Zachodniej i Łęczyckiej (rejon Młyna). Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.10.br. Wybrano ofertę na kwotę 86.704 zł. Łączny koszt budowy kanalizacji i modernizacji wodociągu w bieżącym roku wyniesie ca 175.000 zł. Finansowanie:

§ 100 tys. zł z budżetu gminy,

§ 75 tys. zł - pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; spłata pożyczki nastąpi ze środków budżetu gminy począwszy od 10.09.2002r.

* W trakcie realizacji jest budowa kablowej linii energetycznej n.n. na osiedlu budownictwa mieszkaniowego w Parzęczewie w ulicach Jesionowej i Lipowej. Planuje się zakończenie inwestycji z końcem miesiąca listopada br. Całkowity koszt budowy wyniesie ca 97.000 zł. Finansowanie:

§ 33 tys. zł z budżetu gminy,

§ 25 tys. zł - kredyt bankowy długoterminowy; spłata kredytu nastąpi ze środków budżetu gminy w latach 2002 – 2003,

§ 39 tys. zł - dotacja z budżetu państwa.

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl