Ukryj

Gmina Parzęczew

  • PDF

600 000 zł na inicjatywy kulturalne dla organizacji pozarządowych

  • wtorek, 02 lutego 2010 13:24
  • Poprawiony wtorek, 02 lutego 2010 13:24

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.
Zainteresowane stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe mogą składać aplikacje w terminie od 15 stycznia do 15 lutego b.r.

Więcej informacji w załączonych plikach:

Urząd Gminy w Parzęczewie, ul Południowa 1, 95-045 Parzęczew
tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57, fax 42 718-60-66, sekretariat@parzeczew.pl